usis - mkm
ÜÇÜNCÜ B?NYIL
AnasayfaDers Bilgi BankasıDers NotlarıSohbetİletişim
kullanıcı adı:     şifre:    Beni Hatırla       
makina elemanları - çıkabilecek soru tipleri
PERÇİNLER

1. Soğuk ve sıcak perçinleme nasıl yapılır. Ne amaçla yapılır. Şekil çizerek anlatınız?

2. Şekilde verilen bağlantıda perçin çekme gerilmesi 15 N/mm2, yüzey ezilme gerilmesi 34 N/mm2, perçin kesilme gerilmesi 11 N/mm2, perçin çapı 19 mm, parça genişliği 120 mm olduğuna göre
a. Bağlantının taşıyacağı kuvveti bulunuz?
b. Parça kalınlığını bulunuz?
c. Perçinin parça kenarına en yakın mesafesini bulunuz?

3. Hangi durumlarda perçin dikişi kaynak dikişine tercih edilir?

4. a) Çift sıra çift kesitli perçin bağlantı kesit resmi çiziniz.
b) Boyuna kama ile feder arasındaki farkı kesit resmi üzerinde gösteriniz.
c) Profillerine göre vidaları şekilleriyle anlatınız.
d) Mil ve aks arasındaki farkı belirtiniz.
e) Yayları sınıflandırınız ve yay karakteristiklerini şekille gösteriniz.
f) 900 dönmüş moment ileten kayış – kasnak düzenini çiziniz.
g) Eğik bilyalı yataklarla tanden düzeni bir yataklama resmi çiziniz.
h) Bir elastik parmaklı kavrama resmi çiziniz.

5. Perçin ve perçin yapma şekillerini resimleriyle anlatınız.
KAYNAK

1. a) Alın ve köşe kaynaklarını çizerek, kaynak kalınlıklarını şekil üzerinde doğru bir şekilde gösteriniz.
b) Kaynak bağlantısında takip edilen mukavemet hesabını maddeler halinde yazınız.

2. a) Kaynak şekilleri nelerdir. Gösteriniz?
b) Profillerine göre civataları sınıflandırınız. Şekilllerle gösteriniz?
c) Boyuna kamaları yazınız? Bağlantı şekillerini kuvvetleriyle gösteriniz.

3. Alın ve Köşe kaynaklarını şekilleriyle ve özellikleriyle anlatınız?

4. Kaynak bağlantı şekillerini şekil çizerek anlatınız.

5. Şekilde görülen parçalar iki taraflı köşe dikiş kaynağı ile kaynatılacaktır. Parçanın genişliği (b) ve kaynak kalınlığı (a=s) alınacaktır.
a) Köşe kaynak dikişi şeklini nasıl tercih edersiniz (düz, şişkin, çukur)
b) Mukavemet hesabını kaynak dikişine göre hesaplasak, bağlantı niyetli kabul edilir mi? Niçin?

6. Şekildeki konsola 50 kN’luk bir bir kuvvet etki etmektedir. Bu kaynaklı konstrüksiyonda kaynak dikişindeki maksimum gerilmeyi bulnuz. (Kaynak dikişi için em= 45 MP0)

7. Şekilde st 50 malzemeden farklı çapta iki ayrı mil parçası birbirlerine kaynak bağlantısı ile bağlanmaktadır. Mil çapı ve muylu çapı verilen bu bağlantı 400 Nm moment iletmektedir. Yatak kuvveti 19 kN ve kaynak kalınlığı 5 mm alınmaktadır. Malzeme ve kaynağı kesmeye karşı emniyet gerilmesi 30 Mßa olduğuna göre
a) Kaynak dikişi ve malzeme kesitlerini tayin ediniz.
b) Kaynak ve malzeme için gerilme mukavemetlerini bulunuz.
c) Bağlantının emniyetli olup olmadığını kontrol ediniz.

6. Şekildeki kaynak bağlantısında çelik konstrüksiyon st 37 için basma ve çekme emniyet gerilmesi 90 N/mm2, kaynak için kesme emniyet gerilmesi 80 N/mm2 olarak verilmiştir. bağlantı noktasının 82 kN kuvvet altındaki taşıdığı moment 40 kN/mm’dir.
a) Kaynak dikişinin atalet momentini ve mukavemet momentini bulunuz.
b) Kaynak kesit alanını bulunuz. Mukavemet kontrolünü yapınız.
c) H1 kirişini ara saça bağlayan kaynak dikişinin kontrolünü yapınır.
CİVATALAR

1. Bir kapalı kazan 80 N/cm2 iç basınç altında çalışmaktadır. Di = 500 mm, Dd = 545 mm, civata M16 için Gem = 300 N/mm2 , em = 250 N/mm22. a) Kaynak şekilleri nelerdir. Gösteriniz?
b) Profillerine göre civataları sınıflandırınız. Şekillerle gösteriniz?
c) Boyuna kamaları yazınız. Bağlantı şekillerini kuvvetleriyle birlikte gösteriniz?

3. Yatayla 200 lik açı yapan bir eğik düzlem üzerinde 80 kg ağırlığında bir cisim çekilmektedir. Cismi hareket ettiren kuvvet ile cismin yüzeye tatbik ettiği normal kuvvetin büyüklüklerini bulunuz.

4. Çözülebilen makine elemanları nelerdir? Sınıflandırınız?

5. Emniyet çekme gerilmesi 30 N/mm2 olan 10 mm çekirdek çapındaki bir civatanın taşıyabileceği maksimum yükü bulunuz.

6. Metrik bir civata resmi çizerek boyutlandırınız.

7. Verilen şekildeki sıkma geçmede iletilecek güç N = 586 dönme sayısı N = 250 d/dak göbek malzemesi dökme demir mil malzemesi st 50 ve 2 darbeli bir çalışma vardır. Göbeğe ait iki yarım parça 4 adet st 35 malzemeden civata ile bağlıdır.

8. Bir silindir kapak civatası F0 = 1500 kp luk gergi kuvveti ile sıkılmış ve boyu 0 = 75 mm, kapalı malzemesi 0 = 45 mm olarak büzülmüştür. Civataya Fi = 750 kp luk işletme kuvveti geldiği taktirde, maksimum kuvveti, uzaması, kapağın büzülmesi ne olur? Civata biçim değiştirme üçgenini çizere üzerine değerlerini yazınız. Kuvvet ölçeği 20 kp = 1 mm.
9. M16 civatanın geometrik ölçüleri ve mukavemet değerleri aşağıda verilmiştir. d = 16mm, d1 = 13,8 mm, d2 = 14,7 mm, p = 2 mm, tg  = 0,04 ve tg  = 0,1. Civatanın akma sınırı muhavemeti Ga = 5000 kp/cm2 . Bu civatanın akma sınırı mukavemetine göre iki misli emniyetli olabilmesi için ne kadarlık bir momentle sıkılması gerekir?

10. Civata sistemlerinin çözülmemesi için emniyet tedbirlerini şekilleriyle anlatınız.

11. Şekilde verilen hidrolik pres 80 kN’luk bir basma kuvveti iletmektedir. İki adet vida sütunların uzunluğu 500 mm, vida malzemesi 140 N/mm2, somunlar St 42 den seçilmiş olup vida yüzeyi emniyet basıncı 20 N/mm2, St için elastitie modülü 2,1*105 N/mm2, vida somun bağlanma yüzeyleri arasında sürtünme katsayısı 0,15 flambaj emniyet katsayısı 8 olmak üzere ;
a) Flambaja göre civata çapını bularak, tablodan uygun bir civata seçimi yapınız.
b) Civataların bileşik muhavemete ve burkulmaya göre kontrolünü yapınız.
c) Somun yüksekliğini bulunuz.

12. Ön gerilmeli civatalarda civataya veya parçaya gelen işletme kuvveti etkisindeki maksimum kuvveti azaltma yollarını hem teorik olarak hem de konstrüksiyon olarak şekilleriyle anlatınız.

13. Şekil 2 de içten yanmalı motor silindir kapağı 12 adet civata ile silindir kafasına monte eidlmiştir. Silindir iç çapı 18 cm ve maksimum gaz basıncı 25 daN/cm2 ulaşmaktadır. Kapak sapmaları 1500 daN luk bir ön gerilme ile sıkmaktadır. Civata malzemesi emniyet gerilmesi 1200 daN/cm2, montaj sırasında civatanın boyca uzama miktarı 45 mm, malzemenin büzülme miktarı 15 mm olmaktadır. Buna göre
a) 35 daN = 1 mm ölçekle şekil değiştirme üçgenini çizerek bir civatanın maruz kaldığı maksimum kuvveti bulunuz.
b) Montaj esnasında kullanılan civataları tayin ediniz.
c) Somun sürtünmeleri ihmal edildiğine ve  = 0,15 verildiğine göre civata montaj momentini bulunuz.

14. Şekilde görülen çektirme mekanizması ile, 250 mm kol uzunluğunda bir anahtarla ve 200 N luk kol kuvveti ile rulman iç bileziği sökülmektedir. Mekanizma vidası M 20 için st 60 malzeme seçilmiş olup bileşik mukavemet gerilmesi 175 N/mm2 dir. Vida ve vida ucu sürtünme çapı 10 mm dir. Çektirme mekanizma kolları malzemesi st 37 için eğilme emniyet gerilmesi 40 N/mm2, çekme emniyet gerilmesi ise eğilme emniyet gerilmesinin 3 katına ulaşmaktadır. Kolların profil kesiti diksörtgen olup boyu eninin 1,5 katıdır. Bileziğin genişliği 25 mm olduğuna göre;
a) Vidanın bileziğe uyguladığı çekme kuvvetini bulunuz.
b) Vida saat yönünde dönmede sökme yaptığına göre helis eğimi nasıl olmalıdır ve bilezik yuvasından kaç turda çıkarılır?
c) Mekanizmanın kollarını boyutlandırınız.
VİDALAR

1. a) Vidaların, hareket vidası olarak uygulandığı bir şekil çiziniz?
b) Öteleme hareketi yapan bir civata bağlantısını kesilmeye karşı emniyete alan bir şekil çiziniz?
c) Boyunu kamaları sınıflandırınız. Bağlantı kuvvetlerini şekillerle gösteriniz?

2. Sonsuz vidanın ağız sayısı 5, çarkın diş sayısı 75 ve devir sayısı 1000 d/d ise milin devir sayısını bulunuz.

3. Şekildeki iletim bandı saptırma kasnağına 1500 daN luk kuvvet altında etki yapan bir gerdirme mekanizması verilmiştir. 2 ve 3 vidaları iki ağızlı, diş üstü çapı 20 mm, diş dibi çapı 15 mm,  = 0,08 olan kare profil vidalardır. Vida malzemelerinin bileşik muhavemet gerilmesi 1400 daN/cm2 dir. Buna göre
a) 1 elemanı hangi yönde döndürülünce kasnak ne kadar gerdirilir?
b) 1 elamanını döndüren el kuvveti ne kadardır?
c) Bu gerdirmede vida milleri emniyetli midir?

4. Şekildeki vidalı pres için basma kuvveti 100 kN ve en büyük vida uzunluğu 1,2 mm verilmektedir. Üç ağızlı vida ve somun hesabı yapılacaktır. Buna göre
a) Vida trapez St 50 den otoblokajsızdır. Kritik durum burkulmada meydana geldiğine göre burkulmaya göre çekirdek çapını bulunuz. Elastitite modülü 2,1*105 N/mm2 ve burkulma emniyet katsayısı 8 alınacaktır.
b) Seçilen trapez vidanın mukavemet kontrolünü yapınız. Sürtünme katsayısı yağlı sürtünmede 0,105 ve diğer sürtünmeler için ihmal edilecektir.
c) Vidanın burkulma kontrolünü yapınız. St 50 iççin s = 89 dir. Emniyet katsayısı Y = 3 – 8 alınacaktır.
d) Lüzumlu klavuz somun uzunluğunu bulunuz. Somun Cu – Sn alaşımı için  = 19 N/mm2 alınacaktır.

5. Şekilde görülen çektirme mekanizması ile, 250 mm kol uzunluğunda bir anahtarla ve 200 N’luk kol kuvveti ile rulman iç bileziği sökülmektedir. Mekanizma vidası M 20 için St 60 malzeme seçilmiş oup bileşik mukavemet gerilmesi 175 N/mm2 dir. Vida ve vida ucu sürtünme katsayısı 0,1 ve vida ucu sürtünme çapı 10 mm dir. Çektirme mekanizma kolları malzemesi St 37 için eğilme emniyet gerilmesi 40 N/mm2, çekme emniyet gerilmesi ise eğilme emniyet kuvvetinin 3 katına ulaşmaktadır. Kolların profil kesiti dikdörtgen olup boyu eninin 1,5 katıdır. Bileziğin genişliği 25 mm olduğuna göre
a) Vidanın bileziğe uygulasığı çekme kuvvetini bulunuz.
b) Vida saat yönünde dönmede sökme yaptığına göre helis eğimi nasıl olmalıdır. Bilezik yuvasından kaç turda çıkarılır?
c) Civatanın mukavemet kontrolünü yazınız.
d) Mekanizmanın kollarını boyutlandırınınız.

6. Şekilde enine kama ile ayarlanabilen bir tertibat görülmektedir. Somunun hareketi, vida vasıtası ile 2 nolu enine kamayı yatay, 1 nolu parçayı da düşey hareket ettirmektedir. Temas yüzeylerinde sürtünme katsayısı 0,14 tek taraflı enine kama eğim açısı 160, M 24 vida, kaynak ve diğer malzemeler için Bem = 80 N/mm2, Pem = 15 N/mm2, sürtünen somun çapı d0 = 1,4 d olarak verilmektedir. Md = 6000 Ncm değerinde döndürme momenti tatbik edildiğine göre
a) Bu tertibattaki 2 nolu parçaya tatbik edilen çekme kuvvetini bulunuz.
b) Vidayı kamaya bağlayan kaynağı kontrol ediniz.
c) Somun üç tur döndürüldüğünde 1 nolu parça ne kadarlık bir yükü kaç cm kaldıracağını bulunuz.
d) Somun boyunun ve vidanın mukavemet kontrolünü yapınız.
KAMALAR

1. a) Kaynak şekilleri nelerdir. Gösteriniz?
b) Profillerine göre civataları sınıflandırınız. Şekillerle gösteriniz?
c) Boyuna kamaları yazınız. Bağlantı şekillerini kuvvetleriyle birlikte gösteriniz?

2. Şekil (a) vc şekil (b) de iki bağlama elemanı göstermiştir. Bunların isimleri nedir? İşletmede hangi yüzleri ile kuvvet taşıdıklarını şekil üzerinde gösteriniz.

3. Kenarlarda otoblokaj (kendi kendine tutuculuk) nedir, bunun gerçekleşmesi için kamaya gelen kuvvetlere göre şartın ne olması gerekir?

4. Feder, boyuna kama, enine kama arasında
a) Şekil bakımından
b) Çalışmalarında karşılaştıkları kuvvetler bakımından
c) Görevleri bakımından
ne fark vardır? Birer kroki ile açıklayınız.

5. a) Mil ve kovanı enine kama ile bağlayarak, temas yüzeylerinde bağlama kuvvetlerini gösteriniz.
b) Kuvvetler poligonunu çizerek, çakma kuvveti ve otoblokaj şartını gösteriniz.

6. Şekilde verilen regletör kumanda mekanizması büyük bir kama ile mile bağlanmıştır. Pime tatbik edilen 150 N, kama genişliği 40 mm, bağlantılar arasındaki sürtünme katsayısı 0.15, eğitm 1/100 ve kama malzemesi yüzey emniyet gerilmesi 10 – 50 N/mm olarak verilmiştir.
a) Kamaya tesir eden çevre kuvveti bulunuz.
b) Kamayı yerine salma kuvvetini bulunuz.
c) Kamanın muhavemet kontrolünü yaparak boyutlamanın yeterli olup olmadığına bakınız.

7. Şekilde vidalı basit bir presin bir kolonu ile üst traversi gösterilmiştir. Travers kola enine kama bağlantısı ile bağlanmış ve 150 kN işletme kuvveti altında çalışmaktadır. Kama ile travers arasındaki sürtünme katsayısı  = 0.15, kama ve diğer bağlantı parçalarının malzemesi st 42, çekme ve eğilme emniyet gerilmesi 19 kN/cm2 makaslama emniyet gerilmesi 5 kN/cm2 elastitite modülü 2*104 kN/cm2 olarak verilmektedir. Buna göre
a) Kama, verilen işletme kuvveti altında emniyetli bir biçimde bağ teşkil edebilmesi için ne kadarlık bir kuvvetle çakılmalıdır?
b) Mil ucu uzamasını ve kamanın dayandığı alandaki traversin büzülmesini şekil değiştirme üçgeninde gösteriniz. Kama, çakma kuvveti ve işletme kuvveti altında ne kadarlık bir maksimum kuvvete maruz kaldığını şekilden bulunuz.
c) Mil ucu yırtılması emniyetli olarak şekilde mesafesini bulunuz.
d) Kamanın eğilmeye ve mil ucunun kopmaya karşı mukavemet kontrolünü yapınız.
YATAK

1. Rulmanlı yataklarda toleransın önemini 10 satırı geçmeyen bir yazı ile açıklayınız.

2. Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
a) Rulmanlı yatakla kaymalı yatak arasında ilke bakımından ne fark vardır?
b) Kaymalı yataklarda hifrodinamik yağlama ne demektir? Bir kroki ile açıklayınız.
c) Rulmanlı ve kaymalı yataklarda yatak verimini etkileyen faktörler nelerdir?

3. Yataklar ne şekilde yağlanırlar?

4. Bir konkasör 30 kw gücünde ve dakikada 600 devir yapan bir güç kaynağı vasıtasi ile tahrik edilmelidir. Yalnız burulmaya maruz kaldığı kabul edilen mail malzemesinin burulma emniyet gerilmesi 400 daN/cm2.dir. Mil kaymalı yatak ile yataklanacaktır. Yatak genişliği yatak çapının 1,25 katı olacağına göre
a) Yatak çapkını ve genişliğini bulunuz.
b) Milin çapını ve çevresini bulunuz?
c) Yatağın yüzey basıncını bulunuz.

5. Şekilde verilen dişli mil Mt = 60 kN/cm lik bir moment iletmektedir. Buna göre
a) Takım çeliklerini sınıflandırınız.
b) Takım çeliklerinin ısıl işlemlerini Fe – C denge diyagramını çizerek üzerinde değerlendiriniz.
c) Normalizasyon işlemini anlatınız.

6. Bir zincir dişlisi şekilde gösterildiği gibi pim yardımıyla bir mile bağlanmıştır. Zincir dişlisinin görevi, tek yönde M = 48 daNm lik bir momenti iletmektir. Vuruntulu bir işletme söz konusu olup periyodik çalışma şartları göz önünde bulundurulacaktır.
a) Pimin çelik dökümden yapılması halinde çap ne olmalıdır?
b) Göbekteki yüzey basıncı ne kadardır?

7. Bir yataklama konsolunun birleştirme kaynak konstrüksiyonu kontrolü yapılacaktır. Köşe kaynak dikiş kalınlığı 6, parça malzemeleri st 37, yük kuvvetleri Fy = 65 kN ve Fx = 32 kN verilmektedir. Bağlantı birleşik mukavemet gerilmesi değeri 135 N/mm2 olarak verilmiştir.

8. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
a) Kayış kesitlerini çizerek gösteriniz.
b) Flanşlı kavramayı çiziniz.
c) Perifleks kavramayı çiziniz.
d) İki kavramayı görev ve kullanma yönünden karşılaştırınız.

9. Bir diesel motorunun krank mili yatağı hesaplanacaktır. Yatak çapı 60.1 mm, yatak yükü 171 daNi krank mili çapı 60 mm, yatak genişliği 75 mm dir. Krank 1450 d/d ile dönmektedir. Yatak malzemesi olarak kurşun bronzu kullanılmaktadır. Yağın dinamik olarak viskozitesi  = 0.21*10-6 daNs/cm2 alınacaktır. En ince rölatif yağ filmi kalınlığı hr = 0,8 dir. Buna göre
a) Ortalama yatak basıncını bulunuz.
b) İzafi yatak boşluğunu bulunuz.
c) Açısal hızını bulunuz.
d) Sommerfeld sayısını bulunuz.
e) En ince yağ filmi kalınlığını bulunuz.

10. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
a) Çift sıra çift kesitli perçin bağlantı kesit resmi çiziniz.
b) Boyuna kama ile feder arasındaki farkı kesit resmi üzerinde gösteriniz.
c) Profillerine göre vidaları şekilleriyle anlatınız.
d) Mil ve aks arasındaki farkı belirtiniz.
e) Yayları sınıflandırınız ve yay karakteristiklerini şekille gösteriniz.
f) 900 dönmüş moment ileten kayış – kasnak düzenini çiziniz.
g) Eğik bilyalı yataklarla tanden düzeni bir yataklama resmi çiziniz.
h) Bir elastik parmaklı kavrama resmi çiziniz

11. Üzerinde hiç bir yağ kanalı açılmamış ve yatak genişliği yatak çapının dörtte üçü kadar küçük imal edilmiş olan bir buhar türbin yatağı hidrostatik olarak yağlanmaktadır. Yağ sıcaklığı bir radyatör vasıtasıyla soğutularak sabit tutulmaya çalışılmaktadır. İki yatal yarım zarflarının birleştiği yere, her iki yatağa etki edecek şekilde giren yağ, yatak boşluğunu yüksüz tarafından eksenel doğrultuda dakikada 3200 devir ve 13,5 m/s çevre hızıyla dönen milin iki ucundan dışarıya çıkmaktadır. Yatak yükü ortalama 20 Kn, röletif yatak boşluğu 6,0008 ve kullanılan yağın viskozitesi 2*10-4 Nsn/m2 olduğuna göre
a) Yatak genişliğini ve çapını bulunuz.
b) Yatak yüze basıncını bulunuz.
c) Sommerfeld sayısını tayin ediniz.
d) En ince yağ filmi kalınlığını bulunuz.
KAYIŞ – KASNAK

1. Kayış kasnak işletmesinde kayışı zorlayan gerilmeler nelerdir? Bu gerilmelerden hangisi işletme bakımından aleyhinizedir?

2. Şekilde bir ucundan mafsallı olarak bağlanmış motor, kayış ve kasnak mekanizmasını tahrik etmektedir. Kasnaklar eşit ve 0,3 m çaplıdır. Tahrik motoru kayışı yatay doğrultuda 800 d/d ile döndürmekte, kayışın kalınlığı 6 mm, genişliği 255 mm, motorun ağırlığı 2,7 kN, sürtünme katsayısı 0.2, kayışın yoğunluğu 970 kg/m3, elastitite modülü 600 N/mm3 olarak verildiğine ve kayışa etkiyen bileşik merkezkaç kuvveti ihmal edildiğine göre
a) Motor kasnağı saatin ters yönünde döndüğünde kayış kuvvetlerini bulunuz.
b) Motor kasnağı saatin ters yönünde döndüğünde harcanan gücü bulunuz.
c) Motor makarası saatin ters yönünde döndüğünde kayıştaki maksimum gerilmeyi bulunuz.
YAYLAR

1. Şekildeki gibi bağlanmış olan silindirik yayların yay katsayıları k1 = 4,5 daN/mm, k2 = 2,5 daN/mm, malzeme emniyet değerleri 1em=2500 daN/cm2 2em= 4500 daN/cm2, kaya modülleri G = 800000 daN/cm2, I yayının ortalama yay çapı 45 mm, II yayının ortalama yay çapı 25 mm dir. 50 daN luk kuvvet altında emniyetli çalışabilmesi için
a) Ortalama yay çaplarını bulunuz.
b) Toplam yaylanma miktarını bulunuz.
c) Toplam çalışan sarım sayısını bulunuz.
d) Toplam yay boyunu bulunuz.

2. a) Çift sıra çift kesitli perçin bağlantı kesit resmi çiziniz.
b) Boyuna kama ile feder arasındaki farkı kesit resmi üzerinde gösteriniz.
c) Profillerine göre vidaları şekilleriyle anlatınız.
d) Mil ve aks arasındaki farkı belirtiniz.
e) Yayları sınıflandırınız ve yay karakteristiklerini şekille gösteriniz.
f) 900 dönmüş moment ileten kayış – kasnak düzenini çiziniz.
g) Eğik bilyalı yataklarla tanden düzeni bir yataklama resmi çiziniz.
h) Bir elastik parmaklı kavrama resmi çiziniz.

3. St 50 malzemeden çeşitli yerlerinden aynı cins kaynakla 6 mm kalınlığında bağlantılı, muhtelif yaprak yaylar aynı kuvvetle yüklenmektedir. Yay malzemesi St 60 için em= 65 N/mm2 , E = 2,1*105, II. kalite kaynak için em= 100 N/mm2 olduğuna göre
a) 1 ve 2 yaylarının kaynağa göre emniyetle taşıyacağı yükü bulunuz.
b) F2 = F1 olabilmesi için bağlantıda ne tavsiye edersiniz?
c) Malzemeye göre emniyetli yaşıyacağı yükleri bulunuz.
d) Yayların emniyet içinde yapacakları sehim ve yay katsayılarını bulunuz.

4. Şekilde gerilme düzeni verilmektedir. Sabit bbasma kuvveti 2500 N altında yaylar toplam 6 mm yol almaktadır. Sürtünme ihmal edilmektedir. Bir diks yay için yol alma mesafesi 0,35 mm, yay kalınlığı 2,05 mm olarak verilmektedir. Buna göre
a) Yaylar ne şekilde bağlanmıştır ve bir tek çanağa gelen kuvveti bulunuz.
b) Kullanılması gereken diks yay sayısını bulunuz.
c) Yüksüz ve yüklü durumlarda yay sütünunun uzunluğunu bulunuz.
d) Bir diks için ve toplam sistem için yay karakteristiklerini bulunuz.

5. Şekilde verlen d çaplı eğilme emniyet gerilmesi 18 N/mm2 olan bir ankastre yay çubuğu 320 N’luk işletme kuvveti altında zorlanıyor. Emalz = 83.103 N/mm2 ve yay boyu ise çap cinsinden 28 d ise
a) d çapını bulunuz.
b) fmax sehimini bulunuz
c) yay zubuğu yay katsayısını bulunuz.

6. 100 mm orrtalama çapında, 12.5 mm tel çaplı ve 10 sarım sayılı helisel yay, 750 mm uzunluğunda, 100 mm genişliğinde, 6 mm kalınığında ve 6 katlı bir tarafı ankastre diğer tarafı serbest olan yaprak yayın serbest ucuna şekilde görüldüğü gibi yaslanmaktadır. Sistem F kuvveti altında çalışmakta ve yay elastitite modülü 2.105 N/mm2, kayma modülü 8,3.104 N/mm2 olarak verilmektedir.
a) yaprak yay 25 mm çökebilmesi için F kuvveti ne olmalıdır?
b) Helisel yayda meydana gelen maksimum makaslama gerilmesini bulunuz.
c) Helisel yayda meydana gelen maksimum çökmeyi bulunuz.

7. Şekilde verilen regletör kumanda mekanizması oyuk bir kama ile mile bağlanmıştır. Pime tatbik edilen 150 Ni kama genişliği 40 mmi bağlantılar arasındaki sürtünme katsayısı 0,15, eğim 1/100 ve kama malzemesi yüzey emniyet gerilmesi 10 – 50 N/mm2 olarak verilmektedir.
a) Kamaya tesir eden çevre kuvveti bulunuz.
b) Kamayı yerine salma kuvvetini bulunuz.
c) Kamanın muhavemet kontrolünü yaparak boyutlamanın yeterli olup olmadığını belirtiniz.

8. Şekilde serbest ucundan helisel yay ile desteklenmiş bir ankestre çubuk yay verilmektedir. Kirişin boyu 80 mm, genişliği 600 mm, kalınlığı 12 mm dir. Helisel yayın dış çapı 100 mm, tel çapı 12,5 mm ve sarım elastitite modülü E = 200 GN/m2 ve sarım sayısı 10 dur. Kiriş ve heli syayların malzemeleri aynı çelikten olup elastitite modülü E = 200 GN/m2 (2.105 N/mm2), kayma modülü G = 83 GN/m2 (8.3.104 N/mm2) olduğuna göre
a) Kirişe kademeli olarak yükleme yapıldığında 40 mm sehime ulaşıldığına göre taşıdığı maksimum yükünü bulunuz.
b) Sabit uçtan 400 mm uzaklıkya eğilme gerilmesi ne olmalıdır?
c) Helisel yayda yutulan enerji miktarını bulunuz.


----


dosya halinde indirmek için;
http://www.odun.net/84890

gönderen: forzamakine - 26/07/2009 - 12:31

 Ders Notu Hakkında Yapılan Yorumlar:
lizabel
(17/09/2009 - 23:09)
ellerine sağlık valla:)
filozof514
(29/12/2011 - 02:32)
tşkler ...

Yorum Ekle
 
a305teyim.com © 2007 - forzamakine tarafından hazırlanmıştır.
a305teyim.com YTÜ makine mühendisliği öğrencileri tarafından hazırlanmış olup, burada yazılan hiçbir içerikten sorumlu tutulamaz. yazılan her yorum kişinin kendisine aittir.
a305teyim.com üyelerinin kişisel verilerini saklı tutar, başka kurum ya da kuruluşlarla paylaşmaz ancak gerektiğinde yasal mercilerin istemesi üzerine bu bilgiler aleyhinize kullanılabilir.